This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Arin testipaikka 2

Lähteitä flow-kokemukseen ja metakognitioon

http://site.ebrary.com.pc124152.oulu.fi:8080/lib/oulu/docDetail.action?docID=10064651&ppg=93&p00=mind%20flow

Art of Learning : A Self-Help Manual for Students, Chapter 13: Flow
Ramsland, Katherine M.http://site.ebrary.com.pc124152.oulu.fi:8080/lib/oulu/docDetail.action?docID=10103663&ppg=108&p00=mind%20flow


Handbook of Positive Psychology, Chapter 7, The concept of flow
Snyder, C. R. Lopez, S. J.


http://site.ebrary.com.pc124152.oulu.fi:8080/lib/oulu/docDetail.action?docID=10197030&ppg=225&p00=flow%20metacognition

Developing Thinking, Developing Learning  (2007), Chapter 10 Development on metacognition
McGregor, Debra

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Flow-kokemus on tila, jossa jonkin asian tekeminen muuttuu automaattiseksi, ajan taju katoaa, merkityksellistä on vain tekeminen. Syvästi keskittynyt tila tulee kuin varkain ja yhtä helposti tilasta pääsee tai joutuu pois, puhelin soi, kollega kysyy tai kommentoi jotain jne. Flow on tavallaan zeniläinen tila, ajatella ajattelematta. Käsitteen luoja Mihaly Csikstzentmihalyi toteaa, että flow-kokemus on ihmisen yksi onnellisimmista tiloista.

Flow-kokemuksen suomennoksia ovat mm. virtauskokemus ja optimaalinen kokemus. Csikstzentmihalyin mukaan flow toteutuu kun tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa oman itse kanssa. Tämä on helppo allekirjoittaa. Olen huomannut omalta kohdaltani että ennen tilaan pääsyä tapahtuu jonkinlainen lempeä informaatiovirran torjuminen: haluan estää turhien impulssien ?saapumisen? ja siten ajatusprosessin keskeytymisen. Kun virtaan pääsee kunnolla sisään, pienet häiriöt eivät enää vaivaa. Flow-kokemusta edeltää usein tiedostettu tai tiedostamaton halu keskittyä juuri siihen jota juuri silloin olen tekemässä.

Ihminen kohtaa nyky-yhteiskunnassa musertavan määrän informaatiota ja tietoisuus on kehittynyt valikoimaan, käsittelemään ja tallentamaan tuota tietoa. Informaatio tulee esiin tietoisuudesta tietyn valinnan kautta ja kun se tulee on mukana kaikki ajatukset, halut ja tunteet tähän informaatioon liittyen (kognitio, motivaatio, emootio). Muistijärjestelmä tallentaa ja palauttaa informaation. Subjektiivinen kokemus voidaan ajatella tietoisuuden sisällöksi. (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988)

Flow-kokemuksen yhteydessä puhutaan myös sen vastakohdasta eli psyykkisestä entropiasta, joka tarkoittaa tietoisuuden epäjärjestystä. Psyykkinen entropia johtaa tietoisuuden epäolennaisuuksiin ja psyykkisen energian hukkaamiseen.
Epäjärjestys on uhka ihmisen tietoisuudelle, koska minän keinot ymmärtää ja hallita ympäristöä ovat rajalliset.

Kommentti: Työelämässä ei mielestäni oteta riittävästi huomioon flow-tilan mahdollisuutta. Työnantajallehan tällainen äärimmäinen keskittynyt ja innostunut vire on hyödyllistä ? ainakin jos tuo innostuneisuus kohdistuu työtehtäviin. Sosiaalisesta aspektistaan huolimatta melkein pahinta ovat maisemakonttorit, jossa työskennellään usein keskustellen kollegoiden kanssa, ollaan altiina ?äänisaasteelle? ja äkillisille tapahtumille. Saattaa olla että maisemakonttorin on ajateltu parantavan vuorovaikutusta ja työntekijöiden sosiaalista kontrollia toisiaan kohtaan. On ehkä jopa ajateltu, että ideat kehittyvät paremmin kun niitä yhdessä ?rakennetaan? ja testataan. Näin varmaan osin onkin, mutta tällöin unohdetaan että myös sitä keskittynyttä tilaa tarvitaan, jotta niitä ideoita ylipäätään voisi syntyä. Maisemakonttorin ?vuorovaikutus? kutistuu usein juoruiluksi ja tiedonrakentelu pikkujoulujen tai muiden pippaloiden suunnitteluksi.
Yhteiskunta on pikku hiljaa muuttunut kovin ?äänekkääksi?, joka huomaamatta on myös muuttanut työn luonteen keskeytyksiä sisältäväksi. Hiljaisuutta ei enää osata sietää, siitä on tullut epänormaali tila. Julkinen äänimaisema on täynnä signaaliääniä, henkilöiden ?kännykkäkailotuksia?, naurunremakoita, ääneenajattelua. Kutsun henkilöä joka selostaa omaa tai läheisensä elämäntilannetta tai sairaskertomusta puhelimessa välittämättä kuuleeko joku, tilittäjäksi. Oletteko huomanneet miten yleistä tuollainen ?tilitys? on: kirjastossa, ravintolassa, julkisissa liikennevälineissä?

Lähde:
Handbook of Positive Psychology, Chapter 7, The concept of flow (Nakamura & Csikszentmihalyi)
Snyder, C. R. Lopez, S. J. (2005)
arirapo arirapo   (09.10.2011 10:46)
 

Hyvä! Olen tämän päivän Kuopiossa. Verkkoyhteys on hiukan tahmainen joten palaan ruotuun su-aamulla.
arirapo arirapo   (08.10.2011 14:31)
 

Laitoin noista kohtia mind mappiin.
hmakio   (06.10.2011 13:57)
 

Osittain samaa tekstiä metakognitiosta kuin case 1:ssa mutta laitan tähän kuitenkin muistin tueksi:

Metakognitio
Metakognitio on ajattelemisen ajattelemista. Kun kognitio on se varsinainen tietosisältö, metakognitiivinen ajatelu sisältää tietoa miten käsittelen tietoa, mitä mieltä olen tiedosta, miten hankin ja käytän tuota tietoa. Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja. On todettu, että hyvät metakognitiiviset taidot edistävät oppimisprosessia. Verkkotyökaluissa, käytettiinpä niitä formaaliin oppimiseen tai tiimityöskentelyyn (joka sekin tavallaan on oppimisprosessi), hyvä ominaisuus olisi siis metakognitiivisten toimintojen tukeminen.

Sosiaalisesti jaetussa metakognitiossa toimijat rakentavat yhdessä tietoa siten, että työskentelyssä ei voida palauttaa kenenkään osallistujan metakognitioita ? se rakentuu yhteisessä ajattelutoiminnossa. Yksilön metakognitiot ja sosiaaliset metakognitiot ovat kuitenkin päällekkäisiä ja lomittaisia ? ne tukevat toinen toisiaan.Adaptiivinen toiminta edellyttää yhteisöllisen toiminnan taitoja. Sosiaalisen median ympäristöt ja erilaiset oppimisympäristöt mahdollistavat tiimien jäsenten vuorovaikutuksen ja keskustelun. Ne eivät kuitenkaan suoranaisesti takaa sitä, että tiimin jäsenet tai oppijat edistäisivät tietoisesti toistensa metakognitiivista työskentelyä.
arirapo arirapo   (06.10.2011 10:50)
 

Flow-kokemuksesta laitoin jotain blogiini:
http://opemedia.mobi/blog/2011/10/flo...â-mutta-miten-siihen-paasisi/
arirapo arirapo   (06.10.2011 09:47)
 

(Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988). According to this model, people are confronted with an overwhelming amount of information. Consciousness is the complex system that has evolved in humans for selecting information from this profusion, processing it, and storing it. Information appears in consciousness through the selective investment of attention. Once attended to, information enters awareness, the system encompassing all of the processes that take place in consciousness, such as thinking, willing, and feeling about this information (i.e., cognition, motivation, and emotion). The memory system then stores and retrieves the information. We can think of subjective experience as the content of consciousness.

Snyder, C. R. (Editor); Lopez, S. J. (Editor). Handbook of Positive Psychology.
Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2005. p 91.
http://site.ebrary.com/lib/oulu/Doc?i...
Copyright © 2005. Oxford University Press. All rights reserved.
arirapo arirapo   (06.10.2011 09:07)