This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa?

PBL 2 työskentelytavat/ohjeet

Ensi torstaihin (6.10) mennessä pitää olla jokaisella valittuna lähteet ja henkilökohtainen tiivistelmä tehtynä. Lähteet kirjataan tälle sivulle tyyliin Juhan lähteet, Astan lähteet. Jokainen tekee oman otsikon pääotsikon alle, johon tekee tiivistelmänsä. Yhteinen  työvaihe alkaa perjantaina 7.10. Maanantaina 10.10 klo 16:00 alkaen pidetään yhteinen ACP-kokous. Viikonloppu välissä on siis aikaa tutustua muiden tiivistelmiin. Maanantaisen keskustelun pohjalta teemme Mindmeister-esityksen. Esitys pitää olla valmiina ja liitettynä Wikiin 12.10 mennessä.

Mikä saa aikaan motivaation itsesäätöisessä oppimisessa

Toiminta ja motivaatio

Ks. yllä

Väsäsin ajan kuluksi yllä olevan prezin Yrjö Engestömin toimintajärjestelmämallista. Aihepiiriin se liityy sikäli, että tuon esityksen pohjalta pystyy selittämään sen, kuinka motivaatio liittyy toimintaan. Alustavasti hahmottelin ajatusta, että sisäinen motivaatio liittyy toiminnan kohteeseen rakentuneeseen mieleen ja ulkoinen motivaatio siitä kaikilla toimintaan osallistuvalla tiedossa olevaan merkitykseen. Tuota jakoa pitää kyllä pohtia enemmän, koska perusidea toimintajärjestelmässä on se, että toiminnan kohteeseen rakentuu kaikissa tapauksissa henkilökohtainen mieli. Se voi rakentua myös ulkoisen motivaation varaan, jolloin vaikkapa itsesäätöisen oppimisen mieli voi olla peräisin hyvien arvosanojen tavoittelusta. Hämärää!

Ryhmätyön tuotokset

Alla siis kuvat ryhmätyöfläpeistä. Ei taida häävisti näkyä kylläkään

Lähteet

Päivin lähteet viikonlopuksi:

Luokkanen, T., Näykki, P., Impiö, N. & Vuopala, E. (2008).Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena.

Erkkilä, M. & Koivukangas, P. 2010. Opintojen merkitys ja onnistumismahdollisuudet - niistäkö on teekkarin motivaatio tehty? Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 2/2010.

Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. (katson jos täältä löytyisi vielä lisää luettavaa)

Astan lähteet näin aluksi ainakin:

Martens, R., de Brabander, C., Rozendaal, J., Boekaerts, M., van der Leeden, R. (2010). Inducing mind sets in self-regulated learning with motivational information. Educational Studies,36(3), 311-327.

Järvelä, S., Simone, V., Järvenoja, H. (2010). Research on Motivation in Collaborative Learning: Moving Beyond the CognitiveSituative Divide and Combining Individual and Social Processes. Educational Psychologist, 45(1), 1527. doi: 10.1080/0046152090343353

Juhan lähteet:

Järvelä, S. & Järvenoja, H., & Veermans, M. (2007). Understanding dynamics of motivation in socially shared learning. Manuscript submitted for publication.doi=10.1016/j.ijer.2007.11.012

Paul R Pintrich. (2003). A Motivational Science Perspective on the Role of Students Motivation in Learning and Teaching Contexts. Journal of educational Psychology 95 (4) p. 667-686 doi=10.1037/0022-0663.95.4.667

Järvenoja, H., & Järvelä, S. (2005). How students describe the sources of their emotional and motivational experiences during the learning process: A qualitative approach. Learning and Instruction,15(5), 465-480.

Järvelä, S., Häkkinen, P., & Lehtinen, E. (Toim.). (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö.WSOY.

Reijo A.Kauppila. (2003). OPI JA OPETA TEHOKKAASTI. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Ps-kustannus

Karin lähteet

Ford, M. E., & Smith, P. R. (2007). Thriving With Social Purpose?: An Integrative Approach to the Development of Optimal Human Functioning. Most, 42(3), 153-171.

Järvelä, S., Volet, S., & Järvenoja, H. (2010). Research on Motivation in Collaborative Learning: Moving Beyond the Cognitive?Situative Divide and Combining Individual and Social Processes. Educational Psychologist, 45(1), 15-27. doi:10.1080/00461520903433539

Pugh, K. J. (2011). Transformative Experience: An Integrative Construct in the Spirit of Deweyan Pragmatism. Educational Psychologist, 46(2), 107-121. doi:10.1080/00461520.2011.558817

Pugh, K. J., & Bergin, D. a. (2006). Motivational Influences on Transfer. Educational Psychologist, 41(3), 147-160. doi:10.1207/s15326985ep4103_2

Turner, J. C., & Patrick, H. (2008). How Does Motivation Develop and Why Does It Change? Reframing Motivation Research. Educational Psychologist, 43(3), 119-131. doi:10.1080/00461520802178441

Vosniadou, S. (2007). The Cognitive ? Situative Divide and the Problem of Conceptual Change. Current, 42(1), 55-66.

 

Tuo Järvelä ym. on näistä ainakin kiinnostava.

Elinan lähteet:

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self regulation. (pp. 13-39). New York: Academic Press.

Zimmerman, B. J. & Kitsantas, A. (2005). The Hidden dimension of personal competence: Self-Regulated Learning and Practice. In A. J. Elliot and C. S. Dweck (Eds.), Handbook of Competence and Motivation (pp. 204-222). New York: Guilford Press.

Pintrich, P. R. & Schunk, D. H.  (2002). Motivation in education: Theory, research, and Applications. Columbus, OH: Merrill-Prentice Hall.

Graham, S. & Weiner, B. (1996). Theories and principles of motivation. In D. Berliner & R. Calfee (Eds.) Handbook of Educational Psychology. New York, NY: Simon & Schuster Macmillan.

Boekaerts, M., Pintrich, P. R. & Zeidner, M. (Eds.). (2000). Handbook of self-regulation. San Diego: Academic Press.

Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. (Eds). (2011). Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance. New Your: Routledge.

Susannan lähteet

Kansanen, P. & Uusikylä, K. (2002). Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Luokkanen, T., Näykki, P., Impiö, N. & Vuopala, E. (2008). Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 9 University of Oulu. Oulun yliopsitopaino.

Morcom, V., & McCallum, J. (2009). Motivation in Action a collaborative Primary Classroom: Developing and Sustaining Teacher Motivation. Journal of Teacher Education' 34 (6), 23-40, Australia.

Tynjälä, P. (2004). Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Tammerpaino Oy.

Metsämuuronen, J. (1997). Omaehtoinen oppiminen ja motiivistruktuurit. Opetushallitus. Tutkimus 3/1997

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Vielä oppimisympäristöistä, vaikka pohdimmekin miten oppimisympäristöt motivaatioon vaikuttaa, niin heräsi vielä ajatuksia.
Koulutuksen kehittämisen lähtökohtana tulis olla kokonaisvaltainen oppimisympäristöajattelu, jossa huomioidaan oppimisympäristöjen erilaiset näkökulmat. Laadunhallinnan kannalta olennaista on se, miten tunnistetaan virtuaalisen opimisympäristön nykytila, vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Oppimisympäristöjen visiot ja staretegiat, strategioiden toimeenpano ja siihen tähtäävät prosessit, oppimisympäristöjen kehittämiselle asetettavat kriittiset menestystekijät, onnistumisen mittarit ja arviointi kehittämistoimenpiteiden onnistumisesta.

Paaso, A. (2010). Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta. Lapin yliopistopaino: Rovaniemi. Acta Universitatis Lapponiensis 46-47.
Susanna   (12.10.2011 21:23)
 

Tein joitain lisäyksiä mindmeisteriin ja yritin viilata lopputulosta 2. sihteerin ominaisuudessa. Mietin, olisiko kognitiiviset tekijät, motivationaaliset tekijät ja ympäristötekijät pitänyt näkyä selkeämmin "otsikkotasolla", mutta tuleehan ne noissa kaikissa esiin. Prezikin vaikuttaa hyvältä.
Susanna   (12.10.2011 21:06)
 

Minun pitäisi liittää tuohon preziin vielä jotain teoista, kenties operaatioistakin, jahka tässä ehtisin. Taidanpa vielä poistaa jaottelun sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon - se ei kerta kaikkiaan istu tuohon toiminnan teorian ideaan, vaikka miten päin sitä kääntelen päässäni.
Karihanse Karihanse   (12.10.2011 18:45)
 

Kiitos Kari, käynpä katsomassa. Mielestäni kaikissa ei tarvitse olla muistilappua, sillä osa on aika selvää, joten niistä pystyy kyllä kertomaan ilmankin. Vai mitä mieltä olette?
elinamaatta elinamaatta   (12.10.2011 12:08)
 

Prezi-linkki on jälleen kartalla, joka näyttää minusta melko mainiolta jo! Yksi Elinan muisilappu on tyhjä - olisiko noihin laatikoihin kaikkiinkin vielä hyvä laittaa joku note, jossa vielä avattaisiin sisältöä?
Karihanse Karihanse   (12.10.2011 12:00)
 

Toin tuon Juhan mm linkin tähän etusivulle. Tein omalta osaltani sinne vähän muokkauksia. Tumman vihreät 'laatikot' ovat ns. pääotsikoita, joiden alla vaalenvihreissä 'laatikoissa' on syvennytty enemmän sisältöön.
elinamaatta elinamaatta   (12.10.2011 11:47)
 

Mielestäbi prezi toimii sellaisenaan, koska sen rooli on olla MM:ää täydentävä.
elinamaatta elinamaatta   (12.10.2011 10:33)
 

Eipähän hätiä, Asta, laitoin prezi-linkin ihan kokeeksi, että onnistuuko. Sitähän voi pohtia, onko se tarpeellinen ensinkään tuossa mindmeisterissa; sen saa linkitettyä uudelleen tarvittaessa. Eli: jos olette sillä kannalla, että ao. prezillä on käyttöarvoa yhteisen tuotoksen kannalta, liitän linkin uudelleen. (Prezi on julkinen, mutta en ole jakanut siihen muokkausoikeuksia - oliko, Elina, sinulla jokin idea miten mallia voisi täydentää?)
Karihanse Karihanse   (12.10.2011 07:56)
 

Uh ja puh.. tuo muokkaaminen ei nyt mennyt ihan putkeen, mutta ainakin tuli väistämättä pelkistettyä. Tosin onnistuin kadottamaan linkin tuonne preziin.. Anteeksi Kari, ei todellakaan ollut tahallista! Yritän vielä korjailla ja olla sotkematta lisää..
akaarnie   (11.10.2011 22:29)
 

Meidänkin mielestä mm on parempi tutkimuskysymyksemme näkökulmasta. Karin prezin tarkoitus oli ymmärtääkseni avata tuota toiminnan teorian näkökulmaa, ei olla yhteinen tuotoksemme. Mindmeisteriä vaan siis reilusti pyörittelemään :)
akaarnie   (11.10.2011 21:59)
 

Mielestäni tuo mindmeister oli parempi. Mutta se nyt vaan on minun mielipiteeni. Siitä löytyy nyt kaikki oleellinen, mutta jotta freimataan noita asioita itsesäätöisen oppimisen kautta, olisin sitä mieltä, että katsotaan mitkä niistä vaikuttaa missäki itsesäätöisen oppimisen vaiheessa. Yritän päästä muokkaamaan tuota Juhan tuotosta.
elinamaatta elinamaatta   (11.10.2011 21:52)
 

jeps, se kuulostaa oikein hyvältä havainnolta!! Oman toiminnan säätely ei onnistu ilman sisäistä motivaatiota. Oikein hienoa!!
elinamaatta elinamaatta   (11.10.2011 21:46)
 

Tämä teknologia ei tänään(kään) ole ollenkaan ystäväni ja saan vain sotkettua tuota mindmeisteria ja tätäkin viestiä kirjoitan jo kolmatta kertaa.. mutta tarkoituksenamme oli lisätä tuohon käsitekarttaan itsesäätöisen oppimisen käsite, minkä Kari onkin tehnyt. Samoin tarkoituksena oli osoittaa itsesäätöisen oppimisen ja sisäisen motivaation suhde, jonka kai näimme melkoisen tärkeäksi.
akaarnie   (11.10.2011 21:42)
 

Tarkoitus oli, että lopullinen esitys on Juhan aloittama mindmeister- miellekartta. Se löytyy tuolta Juhan jutuista ja siihen pitäisi kaikilla olla oikeudet käsitellä.
paivil   (11.10.2011 21:29)
 

Tuo linkki, joka esitykseen on, näyttäisi olevan Karin käsialaa. Oletko kutsunut muut samaan työtilaan siten, että tuotosta voi prezissä muokata? Nyt se ei onnistunut.

Lisäksi minä kaipaisin kyllä hieman tuon esityksen avaamista. Ymmärrän, ettei minulla ole hääppöisiä valtuuksia semmoisia kaipailla, koska en ollut mukana Ac:ssa. Olen kuitenkin useamman vuoden tutkinut itsesäätöistä oppimista, mutta minulle ei nyt jäänyt kyseisestä ilmiöstä käteen mitään muuta, kuin kurttukulmat silmien yläpuolelle :). Motivaatiosta puhuttiin paljon, ja siitä on onnistuttu nostamaan oikein hyviä komponentteja, mutta vielä jää kovin epäselväksi miten kyseiset komponentit näkyvät itsesäätöisessä oppimisessa. Tästä syystä onkin ihan välttämätöntä määritellä lyhyesti ja napakasti mitä itsesäätöinen oppiminen on.
elinamaatta elinamaatta   (11.10.2011 20:36)
 

Juu, Yrjö on kaukana taustalla, ei tarvitse huolestua!
Karihanse Karihanse   (11.10.2011 20:34)
 

Hei vaan ja nöyrin anteeksipyyntöni hiljaiselosta!! Olin työmatkalla Helsingissä alkuviikon (tulin puoli tuntia sitten), jossa ei ollut mahdollisuutta juuri mihinkään muuhun kuin paikan päällä käsillä oleviin työasioihin. Nettiin en päässyt eikä Ac-yhteys onnistunut mitenkään. En kyllä ymmärrä ollenkaan miten se voi nykyisessä teknologiamaailmassa olla mahdollista!!

Katson tässä nyt tuota ryhmän tuotosta ja teen oman osani. Minua kyllä hieman hirvittää, kun silmäillessäni tätä wikitilaa, näin Engeströmin nimen...toivottavasti ollaan muistettu pitää nimenomaan itsesäätöinen oppiminen fokuksessa, eikä karattu liian kauas motivaatio -käsitteen syövereihin...

Mutta, anteeksi vielä kovasti!!
elinamaatta elinamaatta   (11.10.2011 20:26)
 

Hei, VÄlitön TYön Suoritus on tehtynä, arvon kollegat opintiellä! Lisäilin muutaman pointin Juhan pohjaan, ja linkitin piruuttani myös tekemäni prezin siihen. Pientä päänvaivaa tämä kaikki tuotti, ja nyt se on vähän kipeä, mutta melko tyytyväinen olen tuotokseen tässä vaiheessa. Mindmeisterissä näyttää olevan ryhmächatti, johon laitoin jokusen kommentin. Muistilapuista löytyy lisää pointteja aihepiiristä.

AC:n konnektio-ongelmat kyllä ottivat päähän aivan tolkuttomasti! Juhalle kiitokset loistvasta pohjatyöstä ja oivasta ideasta jatkaa olemassa olevalta pohjalta etenpäin! Meillähän sitä paitsi on siis myös Prezi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti!
Karihanse Karihanse   (10.10.2011 19:28)
 

Hei! Tiivistyksenä mitä sovittiin työn tekemisestä AC-palaverissa(, jossa kyllä tekniikka tuotti aika paljon tuskaa). Juhan aloittamaa mindmeisterin käsitekarttaa jatketaan jokainen oman tiivistelmän perusteella. Jokainen tekee oman osuutensa viimeistään keskiviikko-iltana. Pohjaan Kari lisää vielä itsesäätöisen oppimisen käsitteen määrittelyn. Toivottavasti tämä työskentelytapa sopii myös Elinalle. Tsemppiä ja muokkaillaan rohkeasti (ja perustellusti)!
akaarnie   (10.10.2011 17:19)
 

Hei vaan kaikille! Ajattelin kertoa etukäteen, että huominen ac-palaveri jännittää hieman, kun joudun osallistumaan siihen vanhempieni koneelta ja voi olla, että testaamiseen ei jää kovin paljon aikaa matkustamisen ja työpäivän jälkeen. Yritän osallistua parhaani mukaan, mutta ei revitä pelihousuja, jos ei laitteet toimikaan..
akaarnie   (09.10.2011 10:15)