This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Eija mietintöjä Case2

Tutkimustuloksia

The main argument in the article is that research on motivation needs to move
beyond the individual-social divide, when motivation is studied in social and,particularly, in collaborative learning situations.

Järvelä, S., Volet, S., & Järvenoja, H. (2010). Research on
motivation in collaborative learning: Moving beyond the
cognitive-situative divide and combining psychological and
social processes. Educational Psychologist 45(1), 1527.

The
dissertation concludes that motivation can be socially constructed in interaction
with collaborative learners. Co-construction of motivation is activated through shared regulation processes, which maintain and channel group activity.

motivation are formed
at the interface of personal, contextual, and social aspects.

http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263309/isbn9789514263309.pdf

 

Motivaatiolla on suuri merkitys tavotteiden asettamisee, harjoitus prosessin luoteeseen ja saavutuksiin. Mikäli motivaatio puuttuu se johtaa huonoon lopputulokseen eikä virheiden määrä vähene  vaikka yksilö olisi kuinka lahjakas tahansa.

Teknologiaperustaiset oppimisympäristöt tukevat a) aitoa tutkivaa oppimista, joka ohjautuu monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta; b) oppilaiden itseohjautuvuuden ja muiden metakognitiivisten taitojen kehittymistä, c) oppilaiden tehtäväorientoituneen motivaation muodostumista; d) yhteisöllistä oppimista sekä e) oppimisen kulttuurin ja asiantuntijakulttuurin lähentämistä.

Tieto ja viestintätekniikkaan perustuvat oppimiympäristöt antavat mahdollisuuden kehittää erilaisia oppimistehtävi, siellä voidaan antaa palautetta jne. Tämä taas vahvistaa motivaatiota.

http://utu.academia.edu/KaiHakkarainen/Papers/316574/Luonnosversio_artikkelista_Hakkarainen_K._and_Jarvela_S._1999_._Tieto-_ja_viestintatekniikka_asiantuntijaksi_op-pimisen_tukena

 

Tvt tukee parhaimmillaan oppilaan mahdollisuuksia syvä oppimiseen. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kaikki oppilaat eivät koe verkkoympäristö motivoivaksi vaikka pedagogiset lähtökohdat muuta osoittavatkin.

Teknologia voi tuoda tavalliseen opiskelijan arkeen uutta, mutta myöskään jatkuva käyttö ei ole osoittautunut hyväksi. Myös opettajan ohjaamisella on suuri merkitys, että motivoiko se vai ei. Osassa tutkimuksissa, kun ei ole otettu huomioon uutuuden viehätystä. Siis sitä, että vaikuttaako uusi teknologia motivaatioon. TVT pitäisi käyttää vain välineenä saavuttaa tietty tavoite. KURSSI KIRJASTA

 

Sisäinen motivaatio

Sisäinen motivaatiot tarkoittaa motivaatiota missä ei ole mitään ulkoista kontrollia tai palkkiota. Se tapahtuu omasta vapaasta tahdosta ilman, että saisi mitään palkkiota toiminnastaan. Sillä viitataan tunteeseen, jota yksilö tavoittelee, kun on saanut vietyä asian loppuun. Sitä voidaan lisätä ottamalla huomioon oppilaan mielenkiinnon kohteet ja pätevyyden tarve. Sisäisesti motivoituneelle oppilaalle positiivinen palaute on tärkeää. Sisäistä motivaatiota voi vahvistaa viemällä oppilaan mielekkääseen oppimisympäristöön.

Pertti Kansanen - Kari Uusikylä (toim.)

Luovuutta, motivaatiota, tunteita

Ulkoinen motivaatio

Ulkoisesta motivaatiosta puhutaan kun oppilasta motivoi saavuttaa tietty arvosana, voittaa opettajan hyväksyntä tai täyttää koulusysteemin asetttamat ulkoiset vaatimukset.

Pertti Kansanen - Kari Uusikylä (toim.)

Luovuutta, motivaatiota, tunteita

Teknolgian merkitys

Oppilaiden mielestä teknologian käyttö opetuskessa motivoi opiskelemaan. Se myös monipuolistaa oppimismuotoja ja työvälineitä.  Yleensä se monipuolistaa opetusta, josta seuraa että se motivoi opiskelijoita oppimaan asioita.

http://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Huomasitko, että olen lukenut saman tekstin? Kirjoitin siitä omalle sivulleni.
pirjoriitta pirjoriitta   (08.10.2011 18:26)
 

Ajattelin siitä ottaa noi sisäinen ja ulkoinen motivaatio että mitä ne ovat.
Eijam   (04.10.2011 22:26)
 

Sulla oli se Kansasen ja Uusikylän kirja lähteenä. Oletko tykännyt? (Itse en jotenkin saa siitä oikein mitään irti.)
hmakio   (04.10.2011 15:21)