This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Eija mietintöjä Case3

Sisältöalue

Skipti on siis käsikirjoitus. Se on siis kokoelma ohjeita jotka määrittelevät työskentelytavan ratkaistakseen jonkun ongelman. Niiden tarkoituksena on ohjata kognitiiviseja prosesseja. http://harto.files.wordpress.com/2008/02/gradu.pdf Pedagoginen skripti ajatellaan oppimistilanteen suunnitteluun ja sen vaiheittaistamiseen oleva käsikirjoitus. Oppimistilanteissa skriptit voivat ohjeistaa kuinka toimia ja ratkaista kyseessä oleva ongelma.http://www.uta.fi/~tk68005/Pedagogisten%20skriptien%20merkitys%20verkko-oppimisessa.htm

Skriptit jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin skripteihin. Ulkoiset on oppimisympäristöön integroituja, jotka ohjaa oppilaan yhteisöllistä työskentelyä. Sisäiset skriptit taas liittyy oppilaan omaan ajatteluun ja toimintapahoihin.

http://harto.files.wordpress.com/2008/02/gradu.pdf

"yhteisöllisestä verkko-oppimisesta painottavat, on oppimisen
vaiheistaminen ns. skriptien eli käsikirjoitusten avulla"

Niiden tarkoituksena on strukturoida oppimisympäristöä.

 

http://edu.fss.uu.nl/medewerkers/ja/Confrontations/Ch8.pdf

Ongelmian skriptien käytössä

Jos skripti on liian rajattu ja järjestelmällinen saattaa se aiheuttaa oppilaiden vuorovaikutukseen ongelmia.Tällä voi olla myös motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Liiallinen ylistrukturointi saattaa myös kasvattaa kognitiivista taakkaa. Keskeinen ongelma on myös ulkoisen ja sisäisen skriptin kohtaaminen.Vaikka skripti olisi kuinka hyvä tahansa on myös otettava huomioon esim. oppimisympäristön tekniikasta aiheutuvat ongelmat.

http://www.uta.fi/~tk68005/Pedagogisten%20skriptien%20merkitys%20verkko-oppimisessa.htm

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.