This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Juhan vätystelyt

Sisältöalue

Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit?

Mitkä ovat opettajan adaptiivisen asiantuntijuuden tunnusmerkit?

Verkostoituneen asiantuntijan jalostaminen artikkeli (Hakkarainen, Seitamaa-Hakkarainen 2007) otti kantaa tiedonhankintanäkökulmaan, kuten epäoleellisen erottamista oleellisesta sekä joustavaa tietämystä. Adaptiiviseksi asiantuntijaksi kutsutaan henkilöä, joka säännöllisesti investoi kokemuksen mukana vapautuvat älylliset voimavaransa uuden oppimiselle. Tätä kutsutaan asteittain syveneväksi ongelmanratkaisuksi. Artikkelissa oli myös osallistumisnäkökulma ja miten asiantuntijaksi oppiminen vaatii osallistumista johonkin asiantuntijakultturiin ja oman habituksen muuttumista. Tiedonluomisnäkökulma asiantuntijan pitäisi suhtautua työhön intohimoisesti ja asiantuntijuus kehittyy pitkäaikaisessa yhteisöllisessä työskentelyssä. Huippuosaamisen salaisuutena on se, että pyritään uuden luomisen tarkoituksessa hakemaan nykyisten käytäntöjen puutteita ja rajoituksia.

Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit (Tynjälä 2000) otti kantaa myös osallistumisnäkökulmaan ja luomisnäkökulmaan sekä mielen sisäiseen näkökulmaan.  Mielensisäinen näkökulma (asiantuntijuus tiedonhankintana) pohtii miten asiantuntijan tiedonkäsitteluprosessi poikkeaa noviisien ongelmanratkaisusta. Kokeneet opettjajat ovat joustavia ja omaavat paljon hiljaista tietoa. Kokeneilla opettajilla ei mene aikaa automaattisiin toimenpiteisiin ja tällöin jää aikaa keskittyä opiskelijan ohjaustoimiin. Näin myös yksilöllisten opiskelijoiden erityistarpeita voi huomioida paremmin. Asiantuntijuus on verrattain kapea-alaista ja kontekstisidonnaista. Koska kehitys noviisista vie pitkän ajan, yhden yksilön ei ole mahdollista päästä syvälliseen asiantuntijuuteen monella eri alueella.(Tynjälä 2000: 87)

Pohdinta: Adaptiiviseksi asiantuntijaksi on vaikea kehittyä ilman motivaatiota, koska tällöin vaativien rajojen rikkominen ja uuden tiedon luominen ei ole riittävän syvällistä.Ilman riittävää motivaatiota tuskin kiinnostaa verkostoitua kovin tehokkaasti.

Miellekarttaan olen koonnut artikkeleista esiinnousseita tunnusmerkkejä.

Tunnusmerkit:
Kapea-alaisuus
Horisontaalinen kehittyminen
Tehokas verkostoituja
TVT:n hyödyntäjä
Kriittinen suhtautuminen vanhoihin käytäntöihin

Uusien muuttuvien tilanteiden ja ongelmien soveltaja

Jne

Lähteet

Linda Darling-Hammond, John Bransford. 2007.  Preparing teachers for a changing world, what teachers should learn and be able to do s. 359-389

Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. 2004. Communities of networked ex-pertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.s 73-93

Piritta Seitamaa-Hakkarainen, Kai Hakkarainen 2007. oppimisympäristöistä innovaatioiden ekosysteemiin 2007. s 86-94.

Päivi Tynjälä, Opettajan asiantuntijuus ja työkulttuurit, PS-kustannus Opetus 2000 s 83-115

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Tehdään tässä tilassa sitten se ryhmän yhteinen tuotos.
elinamaatta elinamaatta   (21.09.2011 10:35)