This is a Purot.net wiki
Pages
 • View:

Pian puroja 2

Case 2 lähteitä

Abstract

This article discusses Score in French, an innovative football-related languages project designed by the University of Southampton to motivate boys in French at Key Stage 3 (ages 11-14). The article starts by explaining the rationale for the choice of football as the topic for a project aimed at motivating boys. It considers the main reasons why many boys are less inclined than girls to wish to engage with language study, especially French, and how curriculum materials related to football may influence their attitude towards learning the language. The article then outlines the issues that were considered in designing the extensive resource pack with which teachers were provided to deliver the project in class. It refers to research on which activities students (particularly boys) enjoy or dislike in language learning and justifies why certain types were included whilst others were excluded. Score in French was piloted with approximately 800 boys and girls in Year 8 (age 12) in six schools. The final part of the article assesses the project's impact and whether it achieved its objectives by analysing data from questionnaires completed by the 634 students and 20 teachers involved in the pilot. It highlights in particular differences in the way boys and girls responded to the project.

Ian McCall (2011): Score in French: motivating boys with football in Key Stage 3, The Language Learning Journal, 39:1, 5-18

http://dx.doi.org/10.1080/09571731003692928

Score in French

 1. tavoite saada englantilaiset yläkouluikäiset pojat jatkamaan ranskankielen opiskelua valinnaisvaiheessa
 2. miksi jalkapallo? keinona käytettiin kaikkien kansankerrostumien yhteistä toimintaa jalkapalloa, muita mahdollisia yhteistyömuotoja kielen opetuksen kanssa urheilun lisäksi olisivat esimerkiksi taideopetus, yrittäjyyskasvatus
 3. esteitä ennen kokeilua: pojat kokevat, että ranska tyttöjen kieli (feminiinistä), kielen fyysinen opetusluokka naisellinen paikka, opettajat pääosin naisia, työväenluokan pojat eivät tarvitse vieraita kieliä vanhempien, eivätkä poikien omasta mielestä à ajatus siitä, että historiallisesti tarkasteltuna työväenluokalle ei kielitaidolla todellista merkitystä käytännön elämän kannalta, kielitaidolla elitistinen leima, akateeminen opiskelu ei ole coolia useiden poikien mielestä
 4. miksi 8 luokka? innostus ranskankielen opiskeluun vähenee 7-9 luokalla (ikä 11-14), pojilla enemmän kuin tytöillä, tavoitteena nostaa 8 luokan toisen lukukauden aikana muutoin yleisesti laskevaa innostusta kielen opiskeluun
 5. toteutuksen aika aloitus joululoman jälkeen ja lopetusturnaus maaliskuun lopussa
 6. sisältö jalkapallo motivoi, jalkapallolla pop-kulttuurin statusta, julkisuuden henkilöt (jalkapalloilijat, vaimot, elämän glamour), kahden paikallisen jalkapalloseuran ranskalaisen pelaajan videohaastattelu, missä kertovat omasta ruokavaliostaan ja valinnoistaan (ruoka, juomat 8 luokan aihepiirissä)
 7. tuloksista opiskelijoista kielen opiskelu ollut mukavampaa ja kiinnostavampaa, yli puolet opettajista sitä mieltä, että 10-20h optimaalinen aika luokkaopiskelulle projektissa sekä kurssin ajoitus hyvä 8lk keväällä, 19/20 opettajasta piti tästä opetusmuodosta, 1 eri mieltä, koska ei ole kiinnostunut jalkapallosta, eikä tuntenut oloaan kotoisaksi aiheen parissa hänen oppilaat olivat silti viihtyneet, havaintoja kurssin jälkeen: opiskelijoiden asenne kielen opiskeluun parantunut, oli ollut positiivista vaikutusta ylipäänsä, sukupuolten välisestä erosta: pojat olivat nauttineet kurssista erityisesti ja tyttöjen kiinnostus oli myös merkittävän korkea
 8. johtopäätöksiä tutkimusten valossa yksi motivoinnin keino kielten opiskelussa olisi yhdistää opiskelu johonkin oppilaita jo entuudestaan kiinnostavaan aiheeseen
 9. onnistuneen pilottikokeilun jälkeen Score in French toteutetaan useissa kouluissa tulevan vuoden aikana, materiaalit ovat vapaasti ladattavissa nettisivuilta: http://www.routesintolanguages.ac.uk/

 

 

Understanding student motivation by Timothy L. Seifert

Tällä hetkellä on käytössä 4 huomattavaa teoriaa kasvatuspsykologian saralla:

 1. Self-efficacy theory (Pystyvyyden teoria) usko yksilön tehokkuuteen tiettyjen tehtävien suorittamisessa
 2. Attribution theory (Attribuutioteoria) selittää ihmisen toimintaa tai tapahtumia
 3. Self-worth theory (Itsearvostuksen teoria)
 4. Achievement goal theory (Tavoiteorientaatioteoria)

Seifertin (2004) mukaan nämä 4 teoriaa ovat kiinteämmin liitoksissa toisiinsa kuin mitä yleensä kirjallisuudessa annetaan ymmärtää. Näitä teorioita tarkastelemalla on mahdollista rakentaa yhdenmukainen näkemys opiskelumotivaation synnystä niin, että opiskelijan tunteet ja uskomukset tulevat huomioitua.

Seifert, T.L. (2004) Understanding student motivation. Educational Research, Vol. 46, No 2 Summer 2004

 

First principles of motivation to learn and e3-learning byKeller, J. M.

Oppimisen motivaation perusperiaatteita

 1. Uteliaisuuden herättäminen
 2. Opittava aines on merkityksellisen oppijan tavoitteen kanssa
 3. Oppija uskoo selviytyvänsä annetusta tehtävästä
 4. Oppilaat voivat olettaa saavansa ja kokevat saavansa tyydyttäviä tuloksia oppimistehtävässä
 5. Oppilaat käyttävät volitionaalisia (self-regulatory) strategioita tavoitteidensa tukena

Keller, J. M. (2008). First principles of motivation to learn and e3-learning. Distance Education, 29(2), 175-185. doi:10.1080/01587910802154970

  

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Tavoiteorientaatioteoria. Tässä siis alunperin puhutaan suorituksista, jolloin mielestäni tuota achievemet sanaa ei tartte ottaa mukaan. Ainakin näin ensituntumalta.
hmakio   (09.10.2011 16:22)
 

@hmakio mikä olisi hyvä suomennos "Achievement goal theory" :lle sinun mielestä?
piams   (09.10.2011 11:56)
 

@hmakio kiitos. näiden käsitteiden suomentaminen ei ole mitään helppoa tällaiselle keittiöpsykologille. :-)
piams   (09.10.2011 11:54)
 

Self-efficacy ei varmaankaan ole tehokkuutta, vaan uskoa siihen, pystyvyysuskomus, uskooko ihminen pystyvän suoriutumaan tehtävästä.
hmakio   (09.10.2011 09:29)
 

:) lähde
hmakio   (03.10.2011 12:59)