This is a Purot.net wiki
Pages
 • View:

Timon case2

Sisältöalue

Case2/PBL  30.09 -12.10 2011

YMMÄRTÄVÄ OPPIMINEN

Syvätason oppimisstrategiat


Syvätason strategioita käyttävän oppijan tavoitteena on tiedon syventyminen ja tarkentuminen. Tähän hän pyrkii hahmottamalla opiskeltavaa asiaa kokonaisuutena, arvioimalla opiskeltavan sisällön perusteita sekä analysoimalla opiskeltavan asian eri näkökohtien välisiä yhteyksiä.

Tiedon muokkaukseen perustuvia, syvätason strategioita käyttäville oppijoille on tyypillistä opitun analysointi ja arviointi, tiedon jäsentäminen, pyrkimys ymmärtävään ja tavoitteelliseen oppimiseen, asioiden kehittely edelleen sekä toiminnan suunnittelu. Aktiivisen prosessoinnin tuloksena opittu tieto muistetaan paremmin.

Aktiiviseen tiedon konstruointiin perustuvat syvätason strategiat edesauttavat ymmärtävää oppimista ja tiedon muistamista, sillä opittu tieto sisältää monipuolisia yhteyksiä aikaisempaan tietoon sekä laajempia kokonaisuuksia yksityiskohtien sijaan.

Timon lähteet

1. http://edufeed.wikispaces.com/file/view/Juntti_Motivaatio+ja+itses%C3%A4%C3%A4tely.pdf

2. http://www.oulu.fi/opetkeh/julkaisu/dialogeja/teknologian_mahdollisuudet_ymmartavan_oppimisen_tukena.pdf

3. http://www.slideshare.net/hponka/opiskeluoppimistoimintaymprist-presentation

KÄSITTEITÄ:

Oppimisteoria, ark. oppimiskäsitys

Tietoteoria = epistemologia = käsitys tiedon luonteesta

Ymmärtävä oppiminen = the learning sciences =

 • käsitteiden syvällistä ymmärtämistä
 • kykyä käyttää näitä käsitteitä luovasti, jotta saadaan aikaan uusia
  • ideoita
  • teorioita
  • tuotteita
  • tietoa

 

Miten ymmärtävä oppiminen konkretisoituu oppimisessa?

Oppiminen on oppijan ja ympäristön aktiivista vuorovaikutusta.  Oppimisen keskiössä on oppija itse.  Hänen halunsa ja kykynsä toimia erilaisissa oppimisen tilanteissa on ensimmäinen edellytys ymmärtävälle oppimiselle.

Oppimisen itsesäätelytaidot oppimisprosessin eri vaiheissa

Vaiheessa 1.

 • suunnittelee toimintojaan

Vaiheessa 2.

 • tarkkailee toimintojaan
 • arvioi
  • omia tiedollisia toimintojaan
  •  motivaatiota
  • sitoutumista
  •  emootioita
  •  käyttäytymistään
  •  ympäristöä

Vaiheessa 3.

 • arvioi toiminnan lopputulosta

 

Itsetuntemus

 • tietää tietämyksensä rajat
 • kehittää ajattelutaitojaan
  • kehittää strategiataitojaan
  • kehittää metakognitiotaitojaan
   • tietää miten parhaiten oppii

                                                             tietää miten toimia näissä tilanteissa

tietää mikä tuottaa vaikeuksia

 

 • kehittää osaamisen arviointitaitojaan

 

Taito soveltaa  

 • oppimaansa tietoa
 • ja kehittää ajatuksia eteenpäin
 • oppimisstrategioita vaihtelevissa tilanteissa ja konteksteissa

 

Taito analysoida

 • osaa valita erilaisia lähestymistapoja
 • osaa käyttää erilaisia lähestymistapoja
 • osaa ajatella tehtävän käytännön kannalta merkityksellisenä
 • osaa asettaa oppimistavoitteita

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Terve Timo,

mun acp-sessio ei oikein toiminut maanataina. Jäin hieman kelkasta aihetta rajatessamme ja tiedonhakua miettiessämme. Päädyin kuitenkin myös näitä strategioita pohtimaan. Samoja lähteitä varmaan käytän ainakin osittain, mutta otan näkökulmaksi sen kuinka konkreettisia havaintoja noiden syvätason strategioiden käytöstä voi tehdä.

Passaako tämä?
jannelansitie   (05.10.2011 23:07)