This is a Purot.net wiki
Pages
  • View:

Visio: koulu vuonna 2025

Yhteisöllisyys kokoavana teemana

Rakenteet

Koulussa säilyy luokat ja oppiaineet. Kuitenkin oppiaineiden välisillä yhteistyöprojekteilla on keskeinen merkitys.

Tänne voisi kyllä liittää joitakin poikkeavia suuntauksia, kuten esim. JOPO. Olisiko mallista mainstreamiksi?

Tilat:

Samoissa tiloissa saattaa olla muitakin toimijoita, esim. kirjasto, nuorisotoimi, illalla eri harrastuksia. Tiloissa korostuu sosiaalinen vuorovaikutus,  muunneltavuus, ja mahdollisuus pienryhmätyöskentelyyn. Opettajilla ja muulla henkilökunnalla on yhteinen kahvihuone. Arkaluontoisista asioista voi keskustella erillisissä neuvotteluhuoneissa. Ainakin yksi tällainen lasiseinällä eristettynä kahvihuoneesta.

Tekniikka ja välineet

Jokaisessa luokassa on mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa, esim. kannettavat tietokoneet vaunuissa. Vaikka tekniikan avulla pystyttäisiin tukemaan sekä yksilöllistä etenemistä, että yhteisöllistä oppimista, tätä tehdään suhteellisen vähän.Opettajat kaipaavat sen lisäksi, että laitteita ja härveleitä ostetaan enemmän koulutusta ja tukea niiden pedagogiseen käyttöön.

Oppilaat:

Oppilaat työskentevät runsaasti pienissä ryhmissä yhteisöllisesti. Oppilaan itsesäätely- ja ryhmätyötaitoja tuetaan. Ilmapiiri hyväksyy myös epäonnistumisen. Prosessi on lopputulosta keskeisemmässä roolissa.

Timo: miten mielestäsi erityisopetus tulisi tehdä?

Opettajat

Opettajien osalta voisi tarkastella niitä asioita, mitä syksyllä oli oppivasta työyhteisöstä. Opettajat tekevät keskenän yhteistyötä. Opettajat ovat mukana erilaisissa verkostoista. Opettajilla hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ja kehittyä ammatillisesti.

Yhteisöllisyys on laajenevia, päällekkäisiä kehiä: saman koulun opettajat, muu henkilökunta, paikkakunnalla muut opettajat, valtakunnallisesti  verkostoituminen, yhteydet ulkomaihin.

Johto

Monta toimijaa, tarvitaan selkeät säännöt. Visioon voisi laittaa osuuden, mitä asioita edelleen koetaan hankalaksi. Ainakin tämä olisi sellainen.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

@Eijam Paitsi et liikuntavälinevaratoihin yhteiset pelisäännöt.
hmakio   (20.04.2012 12:16)
 

no mä sain eilen katsottua viimeisen videon ja hieman hautonut päässä että mitä pitäs tehdä. sun videosta en saanut irti kauheasti mitään.
Eijam   (19.04.2012 23:42)
 

Sitähän tässä olen kuvitellut, että visiota tänne kukin olisi parin viime viikon aikana täydentänyt, mutta ei tässä projektissa oikein tiedä, paitsi sen, että aikatauluissa tuskin pysytään.
hmakio   (19.04.2012 22:18)
 

saako tuota täydentää tekniikan osalta. Jos on tekniikkaa niin siitä jonkun pitäisi vastata ja osata neuvoa. Neuvoa pitää myös antaa.
Eijam   (19.04.2012 21:26)
 

@tpalmu Ja askelet joilla visioon päästään.
hmakio   (18.04.2012 23:10)
 

Ajatuksia posterista:

Asettelu: vaaka, 3 palstaa

Vasen palsta: Kuvataan projektimme keskeiset tulokset ja päätelmät

Keskipalsta: Kuvataan peruskoulun lähitulevaisuuden visiot. Erinomainen lähde on OPH:n ensimmäiset julkiset ajatukset pk:n uudeksi OPS:ksi v. 2016.

Oikea palsta: Visiomme koulun suunnasta ja olemuksesta n. v. 2025.
tpalmu   (18.04.2012 21:13)
 

@hmakio Puusta ja sen rungosta varmaan saa aivan kelpo "käsitekartan" posteriin. Eiku ideoimaan, sitä mukaa kun lopullinen sisältö valkenee. Tuosta on hyvä lähteä liikkeelle.
outivaha   (04.04.2012 11:32)
 

Siis posteriin tarvitaan visuaalinen idea. Mikä olisi hyvä kuvaamaan yhteisöllisyyttä? Puu, rungosta kaikki, paksut oksat: oppilaat, opettajat, siivoojat... lehtinä yksilöt
hmakio   (04.04.2012 09:50)
 

Mikä tuo puu juttu on?
Eijam   (03.04.2012 19:33)
 

@Eijam @tpalmu @tapiomoi @outivaha Aloittelin tänne vision kokoamista. Olisiko jollakulla hyvää visuaalista ideaa yhteisöllisyydestä? Puu tulee itellä mieleen, onko liian käytettty?
hmakio   (03.04.2012 14:10)