This is a Purot.net wiki
Pages
 • View:

Seminaarin suunnittelu

Esittely uutiskirjeeseen

Olemme tarmokas tiimi koulutusteknologian opiskelijoita Oulun yliopistosta. Osa meistä on Edutool-maisteriopiskelijoita, eli he ovat  siis jo päteviä opettajia, ja toiset taas opiskelevat koulutusteknologiaa sivuaineena. Erilaiset lähtökohdat luovat tiimityöhön hyvän, vaihtelevan pohjan.

Koulutusteknologian opiskelussa on tärkeää sekä yhteisöllinen tiedonrakentelu että oppimisen itsesäätely. Opiskelussa hyödynnetään sujuvasti monenlaisia virtuaaliympäristöjä ja sosiaalista mediaa.

Virity väittämistä -työpaja antaa osallistujien pohdittavaksi liudan haastavia, jopa provosoiviakin, väitelauseita, joiden tavoitteena on herättää pienryhmät keskustelemaan ja kyseenalaistamaan. Teknologia ja uudet innovaatiot ovat luonnollisestikin tärkeässä roolissa näissä väittämissä, mutta mukaan mahtuu myös oppimisympäristöjä ja perinteisempää opetustakin koskevia väittämiä. Tavoitteenamme on saada, valtavan puheensorinan lisäksi, avattua uusia näkökulmia ja lähestymistapoja mitä erilaisimpiin ongelmiin opetuksen perustuksia myöten.

 

...

Workshop-suunnitelma

Virity väittämistä-workshop

Projektiimme kuuluu yhden workshop-työskentelyn organisoiminen Opettajuus ja muuttuva oppimaisema-seminaariin 28. – 29. 3. 2012 Oulussa.  Seminaari on toimeksiantajamme järjestämä ja kuuluu Muuttuva oppimaisema hankkeeseen. Osuutemme on kahden tunnin mittainen kokonaisuus ja vastaa KOPROon kuuluvaa koulutusosuutta. Seminaariin odotetaan 100-150 osallistujaa.

Workshopin olemme suunnitelleet toteutettavaksi seuraavin periaatteiden mukaisesti:

Teoreettisesti tukeudumme yhteisölliseen oppimiseen ja vuorovaikutuksen motivaatiovaikutukseen.

Osallistujia aktivoivana työtapana käytämme väittämätyöskentelyä.  Jaamme osallistujat 4-5 hengen pienryhmiin.

Väittämä-peli ylläpitää motivaatiota ja haastaa väittämien kautta miettimään omaa suhdetta seminaarin teemoihin.

Peli on myös vuorovaikutteinen ja tarjoaa mahdollisuuden kuunnella muiden näkökulmia ja peilata niitä omaan ajatteluun.

Perusajatukseltaan peli on yksinkertainen toteuttaa eikä ole liian vakava päivän päätteeksi.

Tavoitteet:

 1. Asettaa seminaarin teema kriittisen tarkastelun kohteeksi aktivoimalla osallistujat keskustelemaan väittämälauseiden avulla.
 2. Kerätä tietoa omaa projektitutkimusta varten.

Toteutus:

 1. Johdanto:
 1. lyhyt esittäytyminen ja EDUTOOL-video
 2. virittävä alustus teemaan ja työtavan esittely, max. 20 min.
 1. Väitteistä keskusteleminen pienryhmissä, max. 60 min.
 • laadimme etukäteen n. 10 haastavaa väitettä, esim:
  • Tietokoneisiin turvautuminen vie oppimisesta sitä edistävän elävän, tunnevaltaisen vuorovaikutuksen.
  • Uusia oppimaisemia suunniteltaessa helposti unohtuu kenelle ne on tarkoitettu.
  • Oppimisen ytimessä on motivaatio.  Paras keino oppilaan motivaation rakentamiseksi on suora ihmiskontakti.
 • keskusteluvaihe
  • jaetaan ryhmille väittämät kortteina, kortit nipussa, nurin päin
  • kukin ryhmäläinen ottaa itselleen pelimerkin, sormus, kolikko tms.
  • jokainen ryhmäläinen vuorollaan ottaa pinosta kortin ja lukee sen ääneen muille ryhmäläisille ja asettaa sen näkyville ryhmän keskellä olevalle pöydälle
  •  hetken aikaa jokainen miettii ajatuksiaan väittämään ja kun kortin lukija sanoo ”nyt” kukin laittaa pelimerkkinsä pöydälle, sitä lähemmäksi korttia, mitä enemmän hän on samaa mieltä väittämän kanssa
  • jokainen ryhmäläinen perustelee pelimerkkinsä sijainnin toisille, näin väittämän herättämät ajatukset tulevat tietoisuuteen

 

 1. Pienryhmissä syntyneiden ajatusten kerääminen (max. 30 min.)
 • jokainen ryhmä tekee n. 40 sekunnin videon, johon valitsemallaan tavalla koostavat ryhmän keskeisimmät ajatukset
 • videot lähetetään annettuun osoitteeseen

 

 1. Workshopin päättäminen (max. 10 min.)

Virity väittämistä!

Väittämäkorttien tekstit

1. Tietokoneisiin turvautuminen vie oppimista edistävän elävän, tunnevaltaisen vuorovaikutuksen.


2. Uusia oppimaisemia suunniteltaessa helposti unohtuu kenelle ne on tarkoitettu.


3. Oppimisen ytimessä on motivaatio. Paras keino oppilaan motivaation rakentamiseksi on suora ihmiskontakti.

4. Perinteinen luokkahuone oppimisympäristönä on aikansa elänyt.


5. Lähitulevaisuuden koulussa oppiminen perustuu yhteisöllisiin työtapoihin.  Opettajilta se vaatii oppimisen tukirakennelmien hallintaa.  Tähän nykyopettajilla ei ole tieto-taitoa.


6. Tulevaisuuden koulussa opettajan rooli ja pedagogiikan osuus tulevat vähenemään.


7. Tvt:n opetusta kouluissa tulisi lisätä ja tietokoneen käyttötaidot tulisi varmistaa jokaiselle oppilaalle lukutaidon tapaan jo peruskoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien.


8. Sosiaalisen median avulla muodostunut yhteisöllisyys pitäisi tuoda mukaan myös koulumaailmaan. Esimerkiksi kokeissa tulisi saada hyödyntää tätä "kollektiivista älykkyyttä".


9. Tekstinkäsittelyohjelmia lukuun ottamatta tietokoneet eivät ole tuoneet mitään oikeasti hyödyllistä opetukseen.


10. Vasta kun 70-80-luvulla koulutettu opettajasukupolvi poistuu eläkkeelle, mahdollistuu yhteisöllinen, teknologiatuettu oppiminen.  


11. Varsinaisen oppimisvallankumouksen aiheuttaa digioppikirja, joka itsessään on virtuaalinen oppimisympäristö.


12.Tietoteknisten ohjelmien opetuskäyttö lopultakin johtaa mielekkääseen oppimiseen.   


13. Tietotekniikan nopea kehitys pitää koulut aina tietotekniikan soveltajina jälkijunassa.

Ehdotuksia väittämiksi

Tietokoneisiin turvautuminen vie oppimista edistävän elävän, tunnevaltaisen vuorovaikutuksen.

 

Uusia oppimaisemia suunniteltaessa helposti unohtuu kenelle ne on tarkoitettu.

 

Oppimisen ytimessä on motivaatio. Paras keino oppilaan motivaation rakentamiseksi on suora ihmiskontakti.

 

Tietoteknisten ohjelmien opetuskäyttö lopultakin johtaa mielekkääseen oppimiseen.

Varsinaisen oppimisvallankumouksen aiheuttaa digioppikirja, joka itsessään on aito oppimisympäristö.

Vasta kun 70-80-luvulla koulutettu opettajasukupolvi poistuu eläkkeelle, mahdollistuu yhteisöllinen, teknologiatuettu oppiminen.

Tietokoneiden/tvt-luokan käyttö on vain viihdyttävää vaihtelua tavalliseen opetukseen, eivät oppilaat siellä mitään opi.

Tekstinkäsittelyohjelmia lukuunottamatta tietokoneet eivät ole tuoneet mitään oikeasti hyödyllistä opetukseen.

Sosiaalisen median avulla muodostunut yhteisöllisyys pitäisi tuoda mukaan myös koulumaailmaan, esimerkiksi kokeissa tulisi saada hyödyntää tätä "kollektiivista älykkyyttä".

Koulun perinteinen malli kotitehtävistä ja niiden tarkistuksesta ei tue riittävästi oppilaan itsesäätöistä oppimista, vaan ennemminkin totuttaa oppilaat ulkopuolelta tulevaan ohjaukseen.

Vanhat koulurakennukset pienine luokkineen ovat liian pieniä nykyajan alati kasvaville ryhmille.

Oppilailla pitäisi olla mahdollisuus osallistua opetukseen kotoa käsin internetin kautta jo peruskoulussa.

Oppilaat käyttävät tietokoneita ja internetiä ihan tarpeeksi vapaa-ajallakin. Tietokoneita tulisi käyttää koulussa mahdollisimman vähän, ja koulun koneiden käytön valvontaa tulisi tiukentaa.

Koulujen tulisi panostaa teknologiatuettuun yhteisölliseen oppimiseen, sillä se tulee olemaan tärkein työmuoto tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Tvt:n opetusta kouluissa tulisi lisätä ja tietokoneen käyttötaidot tulisi varmistaa jokaiselle oppilaalle lukutaidon tapaan jo peruskoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien.

Projektisuunnitelmasta poimittua

Miten opettajat ovat teknologiaa hyödyntämällä pyrkineet tukemaan

    1. oppilaiden yhteisöllistä ja

    2. itsesäätöistä oppimista

    3. miten tilaratkaisut ovat vaikuttavat niihin?

Projektin tavoitteena on selvittää, miten erilaiset oppimaisemat mahdollistavat yhteisöllisen  ja itsesäätöisen oppiminen ja teknologian käytön opetuksesssa. Projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, millainen on uusimpaan oppimisteoreettiseen tutkimustietoon perustuva innovatiivinen oppimaisema.

"Pidämme puolentoista tunnin seminaarisession Opettajuus ja ohjaaminen- Seminaarissa Oulussa 28 29.3.2012.  Aiheena on tulevaisuuden oppimaisemat, tai oppimisympäristö ja teknologian rooli siinä. Työskentelyssä keräämme samalla tietoa osallistujilta projektia varten. Kohderyhmänä seminaarissa ovat opetushenkilöstö sekä koulutoimen johto. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta Pecha Kucha -esityksen pitämiseen."

Pecha Kuchassa on ideana, että näytetään 20 kuvaa, joista jokaista tasan 20:n sekunnin ajan. (Esityksen pituus näin ollen 6min 40sek)

Oppimaisema.orgista poimittua

Paikka: Oulun yliopiston Saalastin sali (tasalattia, edessä lava, josta löytyy videoprojektori, tietokone, piirtoheitin ja dokumenttikamera sekä äänentoisto)

Penkit ovat laajassa viuhkamuodostelmassa, jossa peräkkäisiä penkkejä on melko vähän, alle 10 riviä muistaakseni.

Kuvaus: Suomen harjoittelukoulujen yhteisyöverkosto eNorssi, Oulun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja Oulun kaupunki järjestävät 28.-29.3.2012 Oulussa kaksipäiväisen seminaarin Opettajuus ja muuttuva oppimaisema.

Kyseessä on nelipäiväisen OPH:n rahoittaman seminaarisarjan Opettaminen ja ohjaaminen tietoyhteiskunnassa avaus. Seminaarisarjan tarkoituksena on pureutua lujasti hahmoteltavissa olevan lähitulevaisuuden tarpeiden, mahdollisuuksien ja haasteiden maailmaan opettajuuden ja ohjaajuuden näkökulmasta asiantuntijaluentojen sekä erityyppisen seminaarityöskentelyn keinoin (erilaisia ryhmätyöskentelymuotoja, Pecha Kucha esityksiä jne.).

Ilmoittautumisia enintään: 150

 

1. päivä 28.3.2012

9.00-9.30                            Aloituskahvit ja ilmoittautuminen (ryhmäytyminen)

9.30-9.45                            Monologi Liisa Vilppola

9.45 -10.45                          Johtaja Pasi Sahlberg, CIMO

10.45-11.15                         Pecha Kucha I

11.15-12.15                         Lounas

12.15-13.00                         Professori Teemu Leinonen, Aalto yliopisto

13.00-13.45                                              Muuttuva opettajuus

Perusopetuksen johtaja Arto Willman, Oulun kaupunki

13.45-14.00                         Kahvi

14.00-15.30                         Workshop työskentelyä (LET ryhmä)

15.30                                   Päivän päätös

 

2. päivä 29.3.2012

9.00-9.30                            Kahvi ja ilmoittautuminen

9.30-10.30                         Oppimisympäristö muuttuu, muuttuuko opettajuus? Opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä, Opetushalllitus

10.30- 11.15                        Oppivan mielen maisema: Taitoa ja tahtoa! Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

11.15-12.15                         Lounas

12.15-14.15                         Opettajuus vuonna 2025 - Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? workshop Riina Vuorikari                                         

14.15-14.30                         Kahvi

14.30-15.00                         Pecha Kucha II

15.00                                   Seminaarin päätös

Seminaari

Hannun ehdotus:

Seminaarissa osallistujat pääsääntöisesti keskustelevat ryhmissä teemoista joita heille annamme. Alussa voisi olla hieman pidempi alustus, mutta kuinka pitkä? Keskustelun välissä voisi olla se prezzi kuzzi (tai mikä lie) innoittajana johonkin teemaan. Ajattelin myös, että eteneminen voisi mennä yleiseltä tasolta kohti meidän varsinaisia kysymyksiä. Mahdollisesti voimme välissä määritellä käsitteitä, esim. yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen.

Teemoina voisi olla:

 • Nykyisyys. Mitkä asiat ovat hyvin? Missä asioissa tarvitaan parantamista? Tämä esim. oppilaan, opettajan, yhteistyön, työn organisoinnin jne näkökulmata
 • Tulevaisuuden koulu. Mitkä ovat  tavoitteet? Ideoita, joilla päästään?
 • Millä tavalla teknologia voisi olla avuksi?
 • Millä menetelmillä tuetaan oppilaan autonomisuutta?
 • Millä menetelmillä tuetaan oppilaiden yhteisöllistä työskentelyä?

 

Mihin kysymyksiin me haluamme vastaukset?

Miten me saamme kerättyä seminaarilaisilta tiedon?

- kootaan vaiheittain, väittämät teemoittain, sitten ryhmä tuottaa koonnin

Väittämät, 13 kpl

Workshopin väittämät

 

Tietokoneisiin turvautuminen vie oppimista edistävän elävän, tunnevaltaisen vuorovaikutuksen.

 

 

 

Uusia oppimaisemia suunniteltaessa helposti unohtuu kenelle ne on tarkoitettu.

 

 

 

 

 

Oppimisen ytimessä on motivaatio. Paras keino oppilaan motivaation rakentamiseksi on suora ihmiskontakti.

 

 

 

 

Perinteinen luokkahuone oppimisympäristönä on aikansa elänyt.

 

 

 

 

 

 

 

Lähitulevaisuuden koulussa oppiminen perustuu yhteisöllisiin työtapoihin.  Opettajilta se vaatii monipuolista oppimisen tukemisen hallintaa.  Tähän nykyopettajilla ei ole tieto-taitoa.

 

 

Tulevaisuuden koulussa opettajan rooli ja pedagogiikan osuus kutistuvat.

 

 

 

 

Tvt:n opetusta kouluissa tulisi lisätä ja tietokoneen käyttötaidot tulisi varmistaa jokaiselle oppilaalle lukutaidon tapaan jo peruskoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien.

 

 

Sosiaalisen median avulla muodostunut yhteisöllisyys pitäisi tuoda mukaan myös koulumaailmaan. Esimerkiksi kokeissa tulisi saada hyödyntää tätä "kollektiivista älykkyyttä".

 

 

Tekstinkäsittelyohjelmia lukuun ottamatta tietokoneet eivät ole tuoneet mitään oikeasti hyödyllistä opetukseen.

 

 

 

 

 

 

Vasta kun 1970–80-luvulla koulutettu opettajasukupolvi poistuu eläkkeelle, mahdollistuu yhteisöllinen, teknologiatuettu oppiminen.

 

 

Varsinaisen oppimisvallankumouksen aiheuttaa digioppikirja, joka itsessään on virtuaalinen oppimisympäristö.

 

 

Tietoteknisten ohjelmien opetuskäyttö lopultakin johtaa mielekkääseen oppimiseen.

 

 

 

Tietotekniikan nopea kehitys pitää koulut aina tietotekniikan soveltajina jälkijunassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

noo, Pentin tuntien hänen huumorintajunsa ja tapansa ajatella ovat hyvin omintakeiset. Tulkintaa tuosta voi tehdä moneen suuntaan lähtien aggressiivisuudesta tehtävää, seminaaria, nyky koulua tms. kohtaan aina siihen että vanhaa täytyy tuhota jotta uutta syntyisi. Se on niin monitulkinnallinen video että jättäisin sen kokonaan pois meidän tutkimuksestamme. Hyvin se kyllä on toteutettu. @tapiomoi
tpalmu   (07.04.2012 18:10)
 

@tpalmu Kuinka tulkitsit Mankisen Pentin "action movien"? :)
tapiomoi   (05.04.2012 11:28)
 

Eivätkö seminaarilaiset istuneetkaan valmiiksi 4 hengen pöytäryhmissä? Mitä tarkoitat väittämä ehdotuksilla?
Selventäisitkö myös opiskelijoiden laitteita kysymystä.

Haluatko, että laitan kaikille s-postissa ohjeet sekä väittämätyöskentelystä että videon tekemisestä?
tpalmu   (28.03.2012 20:14)
 

@tpalmu @tapiomoi Seminaarissa istujat kannattaa pyytää menemään 4 hengen ryhmiin.

Väittämä ehdotuksia.
Voimmeko käyttöö jo opiskelijoilla olevia laitteita?
Eijam   (28.03.2012 19:31)
 

Hyvä juttu. Sillä mennään. @tapiomoi
tpalmu   (14.03.2012 20:05)
 

Kävin vähän viilaamassa seminaariosuutta väliraporttiin. Minusta alakaa olla sen osalta selevä.
tapiomoi   (14.03.2012 15:50)
 

@tpalmu Saattaa olla, että aikataulut menee sen verran ristiin, että keskustelu täytynee hoitaa asynkronisesti. Eli tähän mennessä meillä on seminaarin osalta selvillä perusasetelma/rakenne, tavoitteet ja käytännön toteutus. Vielä puuttuu esittelyn ja alustuksen tarkempi "käsikirjoitus", 10 tiukkaa väitelausetta ja tarkempi ohjeistus loppukoontiin.
tapiomoi   (12.03.2012 17:32)
 

Tapio. Voisimmeko huomenna (ma) ja tiistaina käydä esim. täällä wikissä keskustella seminaarisuunnitelmasta, väittämistä ja väliraportin tekstiosuudestamme. Samanaikaista läsnäoloa emme välttämättä tarvitse, mutta haittaakaan siitä ei ole. @tapiomoi
tpalmu   (11.03.2012 21:35)
 

Laitoin tänne ja google.dociin tekstiä seminaarista liitettäväksi väliraporttiin. Selasin noita väliraporttiohjeita ja huomasin että sen pituus on vain 1-2 sivua. Onko teillä muilla sama käsitys/tieto? Hyviä väittämiä on tullut lisää. Mainiota.
tpalmu   (11.03.2012 17:32)
 

Onko täällä tehty seminaarin eteen mitään?
Eijam   (29.02.2012 21:17)
 

Tuohan on aivan mahtava teksti. Laitan sen eteenpäin.
Eijam   (27.02.2012 21:16)
 

Taas Tapio olet tehnyt oivaa työtä. Lyhyt napakka kuvaus keitä olemme, mitä ja miten opiskelemme ja selkeä luotaus workshopin sisältöön. Jos tuo tekstimäärä toimeksiantajalle riittää, kuten luulen, niin silloin teksti on tuossa ja valmis.
@Eijam @tapiomoi
tpalmu   (27.02.2012 19:17)
 

@tpalmu @eijam Kirjotin tuohon ylös nyt tosi nopeasti jotain malliksi. En ehi tänään koneelle enää ennen kun joskus iltamyöhäsellä, niin jospa joku nyt ehtis muokata tuosta julukasukeleposta tekstiä..!
tapiomoi   (27.02.2012 17:21)
 

@tapiomoi Saanko tuon linkin niin voin sen linkittää pasille. Mahtava video.
Eijam   (20.02.2012 18:39)
 

Jes, valmiilta näyttää, eiku eteenpäin. Hyvä!
outivaha   (20.02.2012 17:26)
 

No niin, korjattu versio tuossa vieressä! :)
tapiomoi   (20.02.2012 16:52)
 

Jees, minäpä muutan nyt kohtsillään vähän nuita ajastuksia pidemmäksi ja laitan lopullisen version tähän, jos vaikka @Eijam linkittää sen sitten Pasille?
tapiomoi   (20.02.2012 16:17)
 

@tpalmu @tapiomoi Hienoa, olette ahkeroineet upean koosteen, iso+, :). "Kuka uudistuksista on hyötynyt osion", jälkeen tulevat kaksi slaidia, jotka hyppäävät turhan nopeaa ohi. Muuten todella hyvän, napakka ja sopivasti aiheseen "virittävä". :D
outivaha   (20.02.2012 15:29)
 

Siinäpä nyt upotettuna ensimmäinen versio ehdotuksestani esittelyvideoksi. Sanokaa korjaus-/muutosehdotuksia pikimmiten, niin lopullisen version voi sitten linkittää Pasille. WeVideossa video näytti etenevän hieman hitaammin, kun nyt Youtube-versiossa muutamat kuvat tuntuvat vaihtuvan turhan tiuhaan tahtiin. Mutta ainahan on pause-nappula.. :) Timon kanssa oon jo jakanu projektin WeVideossa, jos muut haluavat osallisiksi, sanokaa.
@tpalmu @Eijam @hmakio @outivaha
tapiomoi   (20.02.2012 11:42)