This is a Purot.net wiki
Pages
 • View:

Vara-IPPI (kun nStudy ei toimi) Ari, Pirjo ja Eija (IPPI3)

Case 3

Takapenkin Taavit on kolmen lukiolaispojan ryhmä, jolla on tavoitteena kolme L:ää: lukio lukematta läpi. Toisen vuoden kevääseen menetelmä on toiminut, mutta kolmannen vuoden syksyllä on jo pari pakollista kurssia jäänyt kesken ja kevään kirjoitukset ovat vaarassa.

CASE 1 IPPI3 eli mitä tehdä kun some ei maistu?


Maija Melankolinen, 40, on hiukan kapinallinen aikuisopiskelija. Hän opiskelee Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa, jossa otetaan tuntumaan sosiaalisen median maailmaan ja erityisesti siihen, miten sitä voidaan hyödyntää tuotekehittelyssä. Osa tutkinnosta  suoritetaan kokonaan verkko-opiskeluna tiedonrakentamisen merkeissä. Tarkoituksena on yhdessä muiden kurssilaisten kanssa saada aikaiseksi jokin kuvitteellinen tuote ja kokeilla tuotekehitystä verkkotyökalujen avulla.

Maija käyttää kyllä sujuvasti Facebookia ja tulee toimeen myös toimisto-ohjelmien kanssa. Hän ei ole tullut ajatelleeksi, että sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös hyötytarkoituksiin.

Maija alkaa kapinoida oikein kunnolla:
- Hän ei kuuntele ohjeistuksia livesessiossa eikä näin ollen sitoudu ryhmän tavoitteisiin
- Häneltä puuttuu tietoja tehdä tunnukset muutamaan eri some-alustaan (Google Docs, Etherpad, Doodle, Evernote, Ning). Häntä alkaa itse asiassa ärsyttää, miksi työtä ei voida vain tehdä Wordilla ja lähettää sitä sitten vain jäsenille vuoronperään. "Miksi pitää mennä jonnekin verkkoon tekemään", hän kiukuttelee.
- Hän asettaa kyseenalaiseksi  kaikki uudet työkalut ja haluaa pitäytyä vanhoissa
- Hän tulee kyllä videosessioihin paikalle mutta kapinoi voimakkaasti menetelmiä vastaan
- Maijan toiminnasta alkaa tulla rasite ja hidaste ryhmälle

Miten saada Maija sitoutumaan ryhmän työskentelyyn ja tavoitteisiin?

Analyysia
Pitäisi miettiä onko Maijan ongelman taustalla jokin suurempikin syy motivaatioon kuin vai se että hän ei halua tähän kyseiseen tehtävään osallistua. Maijan tapauksessa kysymyksessä voi olla omaan itseen ja omiin kykyihin koskevat negatiiviset uskomukset (itse-pystyvyys). Hän selittää osallistumattomuutensa ja sitoutumisen puutteensä sillä, ettei ole kiinnostunut juuri tämän tyyppisestä tehtävästä. Hän haluaa uskoa että kaipaa vaativampia tehtäviä, jotka haastaisivat häntä paremmin. Osa ongelmista saattaa liittyä Maijan temperamentiin ja sen häirittävyyteen. Häirittävyys kuvaa sitä, miten hyvin Opiskelija kykenee keskittymään puuhiinsa ympäristöstä tulevien häiriöiden ja ärsykkeiden keskellä.


Ratkaisumalleja
Tässä pitäisi ehkä ottaa avuksi kunnolliset pedagogiset skriptit, jotka auttaisivat Maijaa alkuun. Kannustus ja scaffolding auttaisivat niin ikään, mutta käytännössä hän tarvitsee myös henkilökohtaista ohjausta. Kysymys saattaa myös olla Maijan elämänhallintaan liittyvistä asioista.

Tiedolla motivoiminen

 • Tuodaan esille mitä hyötyjä yrityksen tuotekehitykselle on ottamalla käyttöön verkkopohjaisia ideointi- ja tuotekehitystyökaluja.
 • Kerrotaan mitä hyötyä asiantuntijahenkilölle on tuntea monipuolisesti erilaisia verkkovälineitä.
 • Osoitetaan niitä hyötyjä, joita Maijalle on erilaisten some-työkalujen käytöstä tullut, esim. kysellään, mihin tarkoituksiin hän on niitä käyttänyt ja mihin ne hänen kokemuksensa perusteella hyvin sopivat (itsearviointia, motivointia uuden oppimiseen).


Tehtävään valmistavat pedagogiset skriptit ja scaffolding

 • Ohjeistetaan ja vaiheistetaan kaikki työskentelysessiot.
 • Määritellään tarkasti mitä suorituksia opiskelijalta odotetaan.
 • Suunnitellaan oppimisympäristöön alkusivu, jossa kokonaisuus on helppo hahmottaa.
 • Osoitetaan, että uudet työkalut ovat itseasiassa helpompia kuin esim. word = tuetaan edelleen itsepystyvyyttä ja arvioita omista taidoista.
 • Esim. GoogleDocsista tehdään lyhyt demo, kuinka tekstiä voidaan muokata yhtä aikaa, ja näin saadaan esimerkki siitä, kuinka säästetään aikaa, kun word-dokumenttia ei tarvitse lähettää edestakaisin.
 • Näillä toimilla pyritään motivoimaan Maijaa ennen varsinaista työskentelyä
 • Vahvistetaan volitiota eli näytetään hyötyjä ja pyritään näin lisäämään kiinnostusta, kartoitetaan Maijan ennakkokäsityksiä ja -taitoja, tuetaan Maijan omaa oppimistavoitteen asettelua ja sen saavuttamista.
 • Tuetaan Maijan itsepystyvyyttä osoittamalla, mitä asioita hän osaa jo hyvin: word, sähköposti, facebook.

Tehtävän tekoa tukevat skriptit ja tuki

 • AC-keskusteluissa esitetään Maijalle kysymyksiä, joihin hänen uskotaan pystyvän vastaamaan helposti ja vedotaan hänen aiempiin kokemuksiinsa, näin hän saa toivottavasti myönteisempiä kokemuksia.
 • Käytetään minimaalisen ohjeistuksen taktiikkaa, kysellään ennemmin kuin annetaan vastauksia.

Motivaatioon liittyy prosessin vaiheet jotka ovat 1) Päätöstä edeltävä valintavaihe ja 2) päätöksen jälkeiseen. Se mitä Maija päättää ja miten hän sen jälkeen käyttäytyy liittyy paljon hänen päätöstä edeltävään aikaan ja sen jälkeiseen.

Elämänhallinnan ohjaaminen

 •         Pienryhmäohjauksella saadaan ylläpidettyä ryhmän motivaatiota.
 •         Vertaistuella ja sosiaalisesti jaetulla metakognitiolla parannetaan ryhmän ymmärrystä.
 •         Kuraattori tai ryhmänohjaaja antaa ohjausta elämänhallinnassa.

Jakso 2 Case 2

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Ma sopii minulle. Eiköhän se onnistu sittenkin sen sorvaaminen jos kaikki sorvaa tuota ominpäin.
Eijam   (23.11.2011 19:46)
 

Jos sopii, siirryn seuraavaksi tekstitaidon vastaustekstien korjaamisen pariin. Yritän lueskella noita artikkeleita maanantaiksi ja laittaa omia legendoja ryhmätyötilaan.
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:46)
 

Tulkitsen niin että aihe on jees ja aletaan sitä kehittämään. Menen nyt lukemaan, palataanko siis huomenna vai maanantaina?
arirapo arirapo   (23.11.2011 19:45)
 

Voin käydä kirjottamassa tuon Takapenkin Taavit. Ja sitä voi sorvata. - Maailma on muuttunut muutamassa vuodessa. Lukio ei ole sitä mitä se on joskus ollut. Onneksi olen maaseutukoulussa ja siellä vielä jonkin verran arvostetaan työn tekoa, mutta monenlaista yrittäjää mahtuu sinnekin.
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:44)
 

Mulle oli tosi iso yllätys harjoittelussa ainakin miten norssin lukiossa käyttäydyttiin. ei meillä silloin mun aikana sellainen ois mennyt läpi.
Eijam   (23.11.2011 19:42)
 

Niin. mä mietin et johtuuko tuo siitä että tänä päivänä on kääntynyt niin että lukioon päästään ja ammattikouluun pyritään. nuorten on pakko ottaa joku paikka vastaan.
Eijam   (23.11.2011 19:41)
 

Ei tietenkään voi pakottaa kaikkia tekemään kaikkea, nehän ei vaan tee. Mutta sitten ei saa välttämättä lukiota läpi eikä pääse kirjotuksiin. Jotakin on vain yksinkertaisesti tehtävä.
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:39)
 

@Eijam Niin, äidinkieli on ainoa pakollinen kirjotettava aine. Enkä minä niitä ole pakottanut. Ovat jotenkin selvinneet. Ja kaks nelosta saa olla kuudesta kurssista.
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:37)
 

@Eijam samaa mieltä, otsikko on oltava
arirapo arirapo   (23.11.2011 19:37)
 

Tuolle vois ehkä laittaa otsikon niin se löytyis helpommin tuolta nstudysta
Eijam   (23.11.2011 19:36)
 

Ainoa mitä meidän pitäs tehdä on se ryhmä työskentelyn suunnittelu
Eijam   (23.11.2011 19:35)
 

Mut voiko kaikkia oikeasti pakottaa tekemään kaikki tarvittava asia. Tätä oon itse hyvinkin paljon miettinyt.
Eijam   (23.11.2011 19:35)
 

@Eijam Ei siinä mikään väärin ole, mutta ei siitä voi antaa kuitenkaan äikän kurssin numeroa, eikä se treenaa kirjotuksiin. Siis siitä profiilin tuunaamisesta. Mutta pojilla oli kuitenkin hauskaa.
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:34)
 

no otetaan vaan maanantaina, sopii mulle
arirapo arirapo   (23.11.2011 19:34)
 

Ei lukiolaispojat oo enää lapsia
arirapo arirapo   (23.11.2011 19:33)
 

Olisko tämä sen huomisen sijasta ja tavataan maanantaina?
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:33)
 

Mä en pääse käymään ku tosi hankalasti noissa. en pääse vaihtaa työtilaa muuten kuin kirjautumalla ulos ja sit kyseiseen työtilaan.
Eijam   (23.11.2011 19:33)
 

ok, no hyvä...ei ku sitten kehittelemään sitä. Tehäänkö niin että huomenna klo 16.30 pidetään lyhyt sessio ja sitten myöhemmin toinen lyhyt?
arirapo arirapo   (23.11.2011 19:33)
 

Itse kirjoitan pedagogista käyttöteoriaa just nyt. Mikä tuossakaan jos pojat halusi keskittyä profiilin luontiin on toisaalta väärin. Jossain sanottiin että lapselle pitäisi myös itselle antaa aikaa kehittyä
Eijam   (23.11.2011 19:33)
 

Kirjotin sen sinne jo. Se osa nstudysta toimi.
pirjoriitta pirjoriitta   (23.11.2011 19:32)